RCK logo

regionalni centar kompetentnosti

tehničke škole sisak

25.06.2021

Dana 24. lipnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati održan je 11. sastanak projektnog tima projekta KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Sadržaj rada sastanka:

  1. Trenutne aktivnosti u provedbi projekta
  2. Realizacija javnih nabava
  3. Ostala pitanja

Slijedeći sastanak održati će se u kolovozu 2021. godine.