RCK logo

regionalni centar kompetentnosti

tehničke škole sisak

Ovdje stvaramo budućnost.

Upoznaj i prati projekt Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak.

scroll

INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt ima za cilj uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva obnavljanjem trenutno zapuštenog kompleksa bivše Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku i njegovog opremanja modernim tehnologijama te pružanje novih i inovativnih znanja u svrhu poboljšanja strukovnog obrazovanja u Sisačko-moslavačkoj županiji.

KORISNIK SREDSTAVA

Tehnička škola Sisak

PARTNER

Sisačko moslavačka županija

0.0.0,0

KUNA UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

0.0.0,0

KUNA BESPOVRATNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE

0.0,0

M² ISKORISTIVOG PROSTORA

KORISNIK SREDSTAVA

Tehnička škola Sisak

PARTNER

Sisačko moslavačka županija

NOVOSTI

NEKAD

Povijest Povijest Povijest Povijest Povijest Povijest Povijest

1891. godine u Lađarskoj ulici broj 28 dovršena je velika dvokatna domobranska vojarna, najveći vojni objekt u tadašnjem Sisku. Gradio ju je 1891. godine sisački graditelj Andrija Colussi po nacrtima zagrebačkog graditelja Kune Weidmanna.

Strma krovišta iznad rizalita te dekorativni detalji izvedeni u opeci daju ovoj utilitarnoj građevini osobni ton. Premda je vojarna uvela novu, veću dimenziju u Lađarsku ulicu, ona se skladno uklapa u pejzaž, uokvirena Kupom ispred i brdom iza sebe.

DANAS

Prostor Domobranske vojarne jedna je od najvećih, a zasigurno i najreprezentativnijih zgrada na prostoru Sisačko - moslavačke županije. Vojarna obuhvaća tri objekta: centralni veličine 6.595,30 m2, čije pročelje gleda na obalu rijeke Kupe te dva manja, jedan na lijevom boku, a drugi u dvorišnom prostoru. Svi objekti unutar kompleksa već su duže vrijeme napušteni i neiskorišteni te su poprilično zapušteni i u lošem stanju. Kompleks Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici 28 u Sisku zaštićeno je kulturno dobro upisan u Registar kulturnih dobara pod registarskim brojem Z-6920.

DANAS DANAS DANAS DANAS DANAS DANAS DANAS

89

SUTRA

Županija, u suradnji sa Tehničkom školom Sisak odlučila napraviti iskorak, ulagati u inovativnu radnu snagu i podići nivo obrazovanja kako bi se povećala i zaposlenost.

SUTRASUTRASUTRASUTRASUTRASUTRASUTRA

0

EDUKACIJSKIH DVORANA

0

PROSTORIJA ZA PRAKTIKUME

0

KONFERENCIJSKA DVORANA VEĆEG KAPACITETA

Rezultat provedbe projekta je osnivanje Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) za područje elektrotehnike i računalstva koji će biti smješten u prostoru bivše Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici 28a u Sisku.

Glavne aktivnosti RCK biti će redovno obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje te cjeloživotno obrazovanje za potrebe gospodarskih subjekata, nezaposlenih osoba i učenika drugih škola, stručno usavršavanje nastavnika, mentora kod poslodavaca i drugih stručnjaka u obrazovanju, organiziranje i provođenje učenja temeljenog na radu, suradnja s gospodarskim subjektima s ciljem prilagodbe obrazovnih programa s potrebama na tržištu rada, promocija strukovnih zanimanja, organizacija smotri, natjecanja i drugih skupova.

PROGRAMI

STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR, TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU, TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU, TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO, TEHNIČAR ZA RAZVOJ VIDEO IGARA, EKOLOŠKI TEHNIČAR

PRAKTIKUMI

PRAKTIKUM ZA OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I MJERENJA U ELEKTROTEHNICI, PRAKTIKUM ZA AUTOMATIZACIJU, PRAKTIKUM ZA ROBOTIKU SA FLEKSIBILNIM PROIZVODNIM SUSTAVOM, PRAKTIKUM ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE, APPLE ROOM, MICROSOFT ROOM – MULTIMEDIJALNI CENTAR ZA GAMING INDUSTRIJU, PRAKTIKUM ZA RADIONIČKE VJEŽBE – ELEKTRONIKA, PRAKTIKUM ZA SVEMIRSKU TEHNOLOGIJU, PRAKTIKUM ZA ELEKTRIČNA I SOLARNA VOZILA

PREUZMITE MATERIJALE