RCK logo

regionalni centar kompetentnosti

tehničke škole sisak

Sve novosti Sve novosti Sve novosti Sve novosti

Novosti

Decor
Najnovije novosti

31.3.2022.

18. sastanak projektnog tima

U srijedu, 30. ožujka 2022. godine s početkom u 10,00 sati održan je 18. sastanak projektnog tima projekta KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni […]

Vidi više

10.2.2022.

Isporučena specijalizirana oprema za praktikum za osnove elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici

Sukladno Ugovoru o nabavi specijalizirane opreme za praktikum za osnove elektrotehnike i mjerenje u elektrotehnici, tvrtka Festo d.o.o. iz Zagreba isporučila je Tehničkoj školi Sisak opremu potrebnu za opremanje Praktikuma za osnove elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici. Ukupna […]

Vidi više

8.1.2022.

Provedena edukativna radionica „Ravnopravnost spolova“

U okviru projekta KK.09.1.3.01.0014 „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji“, 7. siječnja 2022. godine, u Tehničkoj školi Sisak, održana je edukativna radionica namijenjena prosvjetnim djelatnicima Tehničke škole Sisak. Edukaciji […]

Vidi više

16.12.2021.

OBJAVLJENO JAVNO NADMETANJE ZA NABAVU SPECIJALIZIRANE OPREME ZA PRAKTIKUM ZA ROBOTIKU SA FLEKSIBILNIM PROIZVODNIM SUSTAVOM

Tehnička škola Sisak objavila je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) javno nadmetanje za nabavu specijalizirane opreme za praktikum za robotiku sa fleksibilnim proizvodnim sustavom. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.216.012,72 kuna bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda: […]

Vidi više

3.11.2021.

Provedena edukativna radionica „Održivi razvoj“

U sklopu provedbe projekta 2. studenog 2021. godine u Tehničkoj školi Sisak održana je edukativna radionica namijenjena djelatnicima škole. Edukativnoj radionici prisustvovalo je 23 sudionika, djelatnika Tehničke škole Sisak. Predavačica je bila Krunoslava Kosina Milutinović iz Smart Konzalting, […]

Vidi više

25.10.2021.

14. sastanak projektnog tima

Dana 22. listopada 2021. godine s početkom u 9,00 sati održan je 14. sastanak projektnog tima projekta KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj […]

Vidi više

30.9.2021.

13. sastanak projektnog tima

Dana 30. rujna 2021. godine s početkom u 9,00 sati održan je 13. sastanak projektnog tima projekta KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj […]

Vidi više

31.8.2021.

12. sastanak projektnog tima

Dana 30. kolovoza 2021. godine s početkom u 9,00 sati održan je 12. sastanak projektnog tima projekta KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj […]

Vidi više

8.7.2021.

Provedena edukativna radionica „Pristupačnost za osobe s invaliditetom“

U sklopu provedbe projekta KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., 7. srpnja 2021. […]

Vidi više

25.6.2021.

11. sastanak projektnog tima

Dana 24. lipnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati održan je 11. sastanak projektnog tima projekta KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj […]

Vidi više

3.6.2021.

10. sastanak projektnog tima

Dana 2. lipnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati održan je 10. sastanak projektnog tima za projekt KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni […]

Vidi više

10.5.2021.

ODRŽAN 9. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

Dana 7. svibnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati održan je 9. sastanak projektnog tima za projekt KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni […]

Vidi više

1.4.2021.

ODRŽAN 8. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

Dana 25. ožujka 2021. godine s početkom u 10,00 sati održan je 8. sastanak projektnog tima za projekt KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni […]

Vidi više

12.3.2021.

Objavljeno javno nadmetanje za nabavu specijalizirane opreme za opremanje regionalnog centra kompetentnosti

Objavljeno javno nadmetanje za nabavu specijalizirane opreme za opremanje regionalnog centra kompetentnosti

Vidi više

1.3.2021.

Natječaj za stručni nadzor i voditelj projekta

Tehnička škola Sisak objavila je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH...

Vidi više

Natječaj za radove

24.2.2021.

Natječaj za radove

Nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Tehnička škola Sisak objavila je u Elektroničkom oglasniku javne...

Vidi više

17.1.2021.

Potpis ugovora o bespovratnim sredstvima

U srijedu 1. srpnja 2020. godine u prostorijama Poduzetničkog inkubatora PISMO u Novskoj...

Vidi više