RCK logo

regionalni centar kompetentnosti

tehničke škole sisak

13.07.2022

Sukladno Ugovoru o nabavi specijalizirane opreme za robotiku sa fleksibilnim proizvodnim sustavom, tvrtka Tehnomodeli d.o.o. iz Zagreba isporučila je Tehničkoj školi Sisak opremu potrebnu za opremanje Praktikuma za robotiku.

Ukupna vrijednost isporučene opreme iznosi 1.803.013,38 kuna.
Specijalizirana oprema za robotiku sa fleksibilnim proizvodnim sustavom između ostalog uključuje mobilnu manipulatorsku platformu sa svesmjernim pogonom i opremom, mobilnu platformu s diferencijalnim pogonom i opremom, mobilnu platformu s diferencijalnim pogonom, opremom i mehanizmom za podizanje tereta, 3D LIDAR senzor i ostalu najmoderniju opremu na kojoj će naši učenici dodatno brusiti svoja znanja i vještine iz područja robotike.