RCK logo

regionalni centar kompetentnosti

tehničke škole sisak

24.02.2021

Objavljeno javno nadmetanje za nabavu radova rekonstrukcije zgrade bivše domobranske vojarne na adresi lađarska 28a, sisak

Nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Tehnička škola Sisak objavila je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ ) javno nadmetanje za nabavu radova rekonstrukcije zgrade bivše domobranske vojarne na adresi Lađarska 28a, Sisak.

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 55.042.298,93 kuna bez PDV-a.

 

Rok za dostavu ponuda: 7. travnja 2021. godine do 10,00 sati.

 

Broj objave: 2021/S 0F2-0007963