RCK logo

regionalni centar kompetentnosti

tehničke škole sisak

16.12.2021

Tehnička škola Sisak objavila je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) javno nadmetanje za nabavu specijalizirane opreme za praktikum za robotiku sa fleksibilnim proizvodnim sustavom.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.216.012,72 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda: 21. siječnja 2022. godine do 10,00 sati.

Broj objave: 2021/S 0F2-0045492