RCK logo

regionalni centar kompetentnosti

tehničke škole sisak

01.04.2021

Dana 25. ožujka 2021. godine s početkom u 10,00 sati održan je 8. sastanak projektnog tima za projekt KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Dana 25. ožujka 2021. godine s početkom u 10,00 sati održan je 8. sastanak projektnog tima za projekt KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Voditelj projekta, ravnatelj Davor Malović, izvijestio je članove projektnog tima o dosad provedenim aktivnostima i rezultatima projekta te je predstavio i aktivnosti koje su u tijeku realizacije – provedba postupaka javne nabave,  promidžba i vidljivost projekta i izrada kvartalnih izvješća.

Nakon konstruktivne rasprave, usvojeni su zaključci sastanka te je dogovoren hodogram aktivnosti za predstojeće razdoblje i održavanje 9. sastanka projektnog tima u svibnju 2021. godine.