RCK logo

regionalni centar kompetentnosti

tehničke škole sisak

13.04.2022

Ravnatelj Tehničke škole Sisak, g. Davor Malović, potpisao je početkom mjeseca Ugovor o nabavi specijalizirane opreme za praktikum za robotiku sa fleksibilnim proizvodnim sustavom čime su završeni svi postupci nabave specijalizirane opreme u sklopu provedbe projekta KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Isporučitelj opreme je tvrtka Tehnomodeli d.o.o. iz Zagreba.
Između ostalog, oprema uključuje mobilnu manipulatorsku platformu sa svesmjernim pogonom i opremom, mobilnu platformu s diferencijalnim pogonom i opremom, mobilnu platformu s diferencijalnim pogonom, opremom i mehanizmom za podizanje tereta, mobilnu platformu za otvorene prostore, 3D LIDAR senzor te hodajuću robotsku platformu sa šest nogu.