RCK logo

regionalni centar kompetentnosti

tehničke škole sisak

08.01.2022

U okviru projekta KK.09.1.3.01.0014 „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji“, 7. siječnja 2022. godine, u Tehničkoj školi Sisak, održana je edukativna radionica namijenjena prosvjetnim djelatnicima Tehničke škole Sisak. Edukaciji je prisustvovala 28 sudionika, djelatnika Tehničke škole Sisak.

U okviru projekta KK.09.1.3.01.0014 „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji“, 7. siječnja 2022. godine, u Tehničkoj školi Sisak, održana je edukativna radionica namijenjena prosvjetnim djelatnicima Tehničke škole Sisak. Edukaciji je prisustvovala 28 sudionika, djelatnika Tehničke škole Sisak.

Edukativna radionica ˝Ravnopravnost spolova˝ podijeljena je na četiri područja koja su obrađena  kroz teorijski i praktični dio:

  1. Osobni identitet, rod i spol kao obilježja identiteta, rodni stereotipi
  2. Diskriminacija na temelju spola, prepoznavanje diskriminacije na temelju spola
  3. Zakonski i institucionalni okvir, mogućnosti zaštite prava
  4. Rodna perspektiva i rodno osviještena politika

 

Ciljevi radionice:

– podizanje svijesti  i razumijevanje rodnih stereotipa i predrasuda,  te mogućnost njihovog smanjenja

– osvještavanje rodnih stereotipa i prepoznavanje diskriminacije na temelju spola

– upoznavanje s institucionalnim i zakonskim okvirom za suzbijanje diskriminacije

– promicanje ravnopravnosti spolova

– promicanje rodno osviještene politike i neutraliziranje neosjetljivosti na rodne razlike

Sva četiri područja  radionice ˝Ravnopravnost spolova ˝ uključivale  su  iskustvene vježbe,  teorijsko izlaganje pojedine teme i raspravu.

Tijekom ove edukativne radionice sudionici su bili vrlo aktivni i pokazali  spremnost u izražavanju svojih stavova, vrijednosti, uvjerenja  i vlastitog svijeta kvaliteta. Neki od njih na vrlo jasan i kvalitetan način konfrontirali su se s mišljenjima drugih te spremno ulazili u diskusiju i raspravu što je doprinijelo ostvarivanju postavljenih ciljeva na samom početku radionica.